Altijd direct hulp bij nood en dreiging.

Dankzij onze Safe Area app, uw eigen slimme BHV-meldkamer en sociaal hulpnetwerk kan snel gereageerd worden op noodgevallen en dreigende situaties. Alle meldingen worden gecategoriseerd, verschaffen directe toegang tot cruciale informatie en optimaliseren de communicatie tussen hulpverleners. 

Met één druk op de knop activeer je jouw hulpnetwerk

Incidenten kunnen zowel handmatig als automatisch worden gemeld. Zodra het oproepsysteem geactiveerd wordt, zal het direct gerichte acties uitvoeren en de benodigde kritieke informatie verstrekken aan de hulpverleners en belanghebbenden.

hink s-6

Zorg dat hulp altijd beschikbaar en dichtbij is

Creëer een eigen hulpnetwerk

Zet een eigen oproepsystteem op gekoppeld aan collega’s en buurtondernemers. Hierdoor wordt iedereen bij een incident tegelijk gealarmeerd, waardoor de kans op hulp aanzienlijk wordt vergroot.

CrashMove_Visual-Proces-v4[63]-1

Dit gebeurt er na het maken van een melding

Dit gebeurt er na het maken van een melding

 • Stap 1

  Alarmeren van het hulpnetwerk
  Het lokale hulpnetwerk, samengesteld uit medewerkers en buren, wordt onmiddellijk gealarmeerd en krijgt ook een SMS-bericht. Via de app geven zij feedback over hun status: onderweg of reeds ter plaatse.
 • Stap 2

  Beoordelen van de situatie
  Hulpverleners evalueren ter plekke de situatie en bellen zo nodig direct 112. Bij grootschalige incidenten is het mogelijk om meer hulpverleners uit de omgeving te mobiliseren en indien nodig een ontruiming te starten.
 • Stap 3

  Informatie uitwisselen en communiceren
  Hulpverleners kunnen via conference call communiceren waarbij ze de mogelijkheid hebben om foto's, geluidsopnames en notities als gedetailleerde informatie bij het incident te voegen.
 • Stap 4

  Overdragen aan de hulpdiensten
  Bij aankomst hebben brandweer, ambulance en politie direct toegang nodig tot alle gegevens, waaronder een risicoprofiel, aanwezigen, slachtoffers en mogelijke insluitingen.
 • Stap 5

  Sluiten en beoordelen
  Na het sluiten van de melding hoort er een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen hoe er is gehandeld en hoe soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Waarom de hulp inroepen van het sociale hulpnetwerk?

Vertrouwde personen met een professionele of semi-professionele achtergrond worden opgeroepen voor assistentie. Op deze manier staan uw medewerkers er nooit alleen voor en is er altijd direct hulp nabij in cruciale momenten.