Opvolgen van een melding door het hulpnetwerk

Verbeter de effectiviteit van de hulpverlening door de juiste taken te delegeren, essentiële informatie vast te leggen en de communicatie tussen hulpverleners te optimaliseren. 

 

Prive en zakelijk account-4

De uitdaging

 

Iconsets 1-10

Efficiënt hulp verlenen 

Hoe zorg je ervoor een hulpverlener tijdens een incident de juiste taak uitvoert?

 

Iconsets 1-9

Effectief communiceren

Hoe zorg je ervoor dat hulpverleners met elkaar in verbinding blijven en effectief kunnen communiceren?

 

Iconsets 1-8

Informatie verzamelen

Hoe kun je na een incident voldoende bewijs overleggen met de Arbodienst en verzekeraars?

Hoe het werkt

Informatie raadplegen

Hulpverleners die zijn ingecheckt op hun locatie worden automatisch opgeroepen na een melding. Zij ontvangen direct  alle relevante informatie en geven aan of ze in de gelegenheid zijn om hulp te verlenen.

 • Aard van het incident
 • Details van het incident
 • Positie van het incident
Kopie van Titel-7-1
Kopie van Titel-6-1

Taken uitvoeren

Hulpverleners krijgen elk een specifieke taak toegewezen, zodat de hulpverlening op een georganiseerde en efficiënte wijze plaatsvindt. De volgende lijst van taken dient slechts als voorbeeld.

 • 112 bellen
 • Eerste hulp verlenen
 • AED halen
 • Aansturen hulpverleners
 • Ontruimen locatie
 • Opvangen hulpdiensten

Taken uitvoeren

Hulpverleners krijgen elk een specifieke taak toegewezen, zodat de hulpverlening op een georganiseerde en efficiënte wijze plaatsvindt. De volgende lijst van taken dient slechts als voorbeeld.

 • 112 bellen
 • Eerste hulp verlenen
 • AED halen
 • Aansturen hulpverleners
 • Ontruimen locatie
 • Opvangen hulpdiensten
Kopie van Titel-6-1

Communiceren

Hulpverleners hebben de mogelijkheid om via de ingebouwde conference call functie met elkaar te communiceren. Alle geluidsfragmenten worden automatisch opgeslagen en kunnen achteraf beluisterd worden voor evaluatiedoeleinden.

 • Conference call
 • Loggen geluidsfragmenten
Kopie van Titel-11-2
Kopie van Titel-8-1

Informatie verzamelen

Hulpverleners kunnen eenvoudig informatie over het incident invoeren. Deze informatie wordt opgeslagen in het logboek en kan later gebruikt worden voor evaluatie en bewijsvoering.

 • Beeldmateriaal toevoegen
 • Notities maken
 • Loggen informatie

Informatie verzamelen

Hulpverleners kunnen eenvoudig informatie over het incident invoeren. Deze informatie wordt opgeslagen in het logboek en kan later gebruikt worden voor evaluatie en bewijsvoering.

 • Beeldmateriaal toevoegen
 • Notities maken
 • Loggen informatie
Kopie van Titel-8-1