Disclaimer

Alle door Crash Move geleverde services moeten worden beschouwd als een aanvullende functie en niet als primaire methode voor het verkrijgen van hulp (van professionele hulpdiensten) in noodsituaties. De services van Crash Move nemen geen contact op met de professionele hulpdiensten namens de afnemer.

Crash Move tracht te allen tijde haar services zo goed als mogelijk te laten functioneren. Dat is geenszins een garantie dat de services altijd voldoende/volledig functioneren, ongeacht de oorzaak daarvan. De goede werking van sommige services is afhankelijk van andere gebruikers van diezelfde services. Crash Move doet omtrent de werking van de services met betrekking tot die afhankelijkheid geen enkele garantie. Op het gebruik van services zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de services gaat afnemer akkoord met deze voorwaarden.

Crash Move streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. We geven uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze site. We behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

We zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van de links op de site kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. We zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud van sites van derden die aan de site gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.