Ons privacybeleid

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van jouw privacy en wij besteden daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij  jouw bezoek aan onze services hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Alle door Crash Move geleverde producten en/of diensten vallen onder de Crash Move Services.

 

Definitie Crash Move Services

Inleiding

Bij Crash Move willen wij je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van de Crash Move Services. Om dit te kunnen doen en je een buitengewone en gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op jou is toegesneden, hebben we inzicht nodig in bepaalde (persoons)gegevens. Niettemin zijn jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij je zo transparant mogelijk uitleggen hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en je inzicht geven in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wil dat jouw  persoonsgegevens worden gedeeld. Dat is ons doel en in dit privacybeleid leggen we in detail uit wat we precies bedoelen. 

Over dit privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we in detail uit welke relatie je hebt met Crash Move wat betreft jouw persoonsgegevens. Het privacybeleid is van toepassing op alle Crash Move Services. Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zullen wij je meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Deze kennisgeving geschiedt per e-mail en/of via de website (www.crashmove.com). Dit privacybeleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan. Het doel van dit privacybeleid is:

 1. Zorgen dat je begrijpt welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonsgegevens die je met ons deelt, gebruiken om je een optimale ervaring te bieden wanneer je de Crash Move Services gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken en hoe wij jouw privacy beschermen. 

Wij hopen je daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van jouw privacy. Als je het niet eens bent met de inhoud van dit privacybeleid, wijzen wij je erop dat het je vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Crash Move Services. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Crash Move via de Safety Portal.

Jouw rechten: alles of niets accepteren

De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 1. Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van jou hebben en verwerken;
 2. Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. Recht op anonimiseren - het recht te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens anonimiseren;
 4. Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al jouw persoonsgegevens of een deel daarvan;
 5. Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doelen;
 6. Recht op portabiliteit van je gegevens - het recht om een kopie te vragen van jouw persoonsgegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonsgegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor jou juridische of soortgelijke belangrijke gevolgen zou hebben.

 

Je kunt via de Safety Portal een beroep doen op een of meerdere van deze rechten of dienaangaande een aanvraag doen.

Hoe verzamelen we informatie? 

De informatie die we verzamelen verschilt per product dat je van Crash Move afneemt. Voor elk van de producten geldt dat we enkel informatie verzamelen die noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van het product. De informatie die we gebruiken, wordt hieronder per product kort uiteengezet:

Onder de Crash Move Services vallen alle diensten en/of producten, waaronder de Safety Portal, Safety App en Training App.

Safety Portal
Voor het verkrijgen van toegang tot de Safety Portal dient een persoonlijk portal account aangemaakt te worden. Voor het aanmaken van dit account is een naam, e-mailadres en mobiel nummer nodig. Inloggen geschiedt middels 2-factor authenticatie, waarbij een wachtwoord wordt gevraagd en een code wordt verstuurd via SMS naar het mobiele nummer.

Safety App voor anonieme gebruikers
Voor gebruikmaking van de Safety App is alleen het mobiele nummer nodig. Het mobiele nummer wordt geverifieerd door het invoeren van een 6-cijferige code, welke wordt verkregen via een SMS dat door Crash Move wordt verstuurd. Gasten kunnen een melding maken en informatie raadplegen en versturen. Alle informatie wordt verzameld in de Safety Portal. 

Safety App voor geregistreerde gebruikers
Iedereen kan een persoonlijk app account aanmaken. Voor het aanmaken van het account is een volledige naam, geboortedatum (leeftijd) en e-mailadres (communicatie) nodig. Geregistreerde gebruikers kunnen een melding maken, informatie raadplegen en versturen en ook als hulpverlener opgeroepen worden. Alle informatie wordt verzameld in de Safety Portal, waaronder ook eventuele communicatie die verloopt via de portofoon.

Training App 
Voor gebruikmaking van de Training App is een persoonlijk app account nodig. Voor het aanmaken van het account is een volledige naam, geboortedatum (leeftijd), e-mailadres (communicatie) en mobiel nummer nodig. Het mobiele wordt geverifieerd door het invoeren van een 6-cijferige code welke wordt verkregen via een SMS dat door Crash Move wordt verstuurd.

Verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens

De transparantie-eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie zijn van kracht. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien jij ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel. 

Accountgegevens

Voor het registeren van je app account vragen we je volledige naam, mobiel nummer en e-mailadres. 

Locatiegegevens

Voor het automatisch in- en uitchecken op een aangesloten locatie waar gebruik wordt gemaakt van de Crash Move Services wordt gebruikgemaakt van een bekend Wifi-netwerk en/of GPS. 

Voor het bepalen van jouw positie bij een incident, als melder en/of als hulpverlener, hebben we jouw locatie nodig. We bepalen jouw locatie op basis van GPS, Wifi en/of een Bluetooth Beacon, nadat jij bent ingecheckt.

Betalingsgegevens

Bedrijven betalen op rekening en/of via iDeal (incasso) en hiervoor hebben we van het bedrijf nodig: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en KvK-nummer indien van toepassing.

Persoonsspecifieke gegevens

Voor het melden van een vermiste dierbare is het van belang dat je specifieke kenmerken van een dierbare doorgeeft indien je een zoekactie op touw zet. Deze kenmerken zijn onder andere: leeftijd, gewicht, lengte, huidskleur, haarkleur, kleur ogen en/of bijzondere kenmerken (zoals een litteken) en een foto van het gezicht (voor- en zijkant).

Delen van jouw persoonsgegevens

Op het moment dat jij een melding krijgt om hulp te verlenen, zullen persoonsgegevens van de melder aan jou worden verstrekt. Op het moment dat je zelf hulp vraagt, zullen jouw gegevens bekend worden gemaakt bij de personen aan wie jij hulp vraagt. Dit geschiedt vrijwel altijd op basis van een nabijheids- en bekwaamheidstoets. Alleen personen die bekwaam zijn om hulp te verlenen én die in de buurt zijn, ontvangen de persoonsgegevens.

Privé

 • Derden (wel nabijheidstoets, geen bekwaamheidstoets): bij een vermissing van een persoon kan de melder aan derden vragen om in de buurt uit te kijken naar de vermiste persoon.

 • Hulpverleners (nabijheids- en bekwaamheidstoets): bij een ongeval worden bekwame hulpverleners opgeroepen om te assisteren.  

 • Overheid (politie): bij een misdrijf kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde informatie met de politie wordt gedeeld.

Bedrijven

 • Managers of hulpverleners die actief zijn aangemeld bij een locatie: locaties kunnen hun hulpverleners delen en gebruikmaken van elkaars expertise in geval van een calamiteit/incident.
 • Medewerkers op een locatie (of die van bedrijven waarmee een locatie haar hulpverlening deelt): als jij je op een locatie bevindt, kunnen jouw gegevens bij het melden van een noodsituatie bij de medewerkers van de locatie (of locaties waarmee zij hun hulpverlening delen) weergegeven worden.
 • Derden: een bedrijf richt zelf haar hulpnetwerk in en kan ervoor kiezen om bekwame en nabije hulpverleners (die dus geen werknemer of hulpverlener op de locatie zijn) op te roepen om te assisteren.

Bewaren en anonimiseren van gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om je te voorzien van de Crash Move Services en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Crash Move Services, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het voorkomen van misbruik en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van jouw persoonsgegevens zo lang je gebruiker bent van de Crash Move Services. Op jouw verzoek anonimiseren wij jouw persoonsgegevens, zodat je op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende jouw account, zoals een openstaand tegoed op jouw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonsgegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonsgegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonsgegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

Géén verkoop van persoonsgegevens

Crash Move zal jouw persoonsgegevens nooit en te nimmer verkopen aan derde partijen. De gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat van belang is voor het goed functioneren van de Crash Move Services.

Overdracht andere landen

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld worden overgebracht naar en verwerkt worden door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal Crash Move zorgen dat de overdracht van jouw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

Koppelingen en/of verwijzingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy-praktijken en inhoud van derden. Als je klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij dien jij je te realiseren dat je de Crash Move Services verlaat en dat persoonsgegevens die je verstrekt niet worden gedekt door dit privacybeleid. 

Kinderen

De Crash Move Services zijn in principe niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. In sommige landen kunnen echter krachtens lokale wetgeving strengere leeftijdslimieten van toepassing zijn. Crash Move conformeert zich daarbij aan de lokaal geldende wet- en regelgeving. De juridisch verantwoordelijke (of een ander met toestemming van de desbetreffende verantwoordelijke) kan de persoonsgegevens van het kind wel invoeren. Het kind kan dan via de Safety App noodsituaties melden aan degene die het kind heeft toegevoegd. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de persoon die het kind heeft toegevoegd. Als wij merken dat jij persoonsgegevens van een kind onrechtmatig verzamelt en/of toevoegt aan onze Crash Move Services, zullen wij alle benodigde maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen en/of andere maatregelen treffen die wij nodig achten. Bovendien behoudt Crash Move zich het recht voor bij onrechtmatig gebruik relevante (persoons)gegevens aan de politie over te dragen indien zij daar aanleiding toe ziet. Crash Move behoudt zich het recht voor om op enig moment alle aanvullende informatie te vragen, dan wel maatregelen te treffen die zij nodig acht om aangetoond te krijgen dat de juridisch verantwoordelijke van een kind toestemming heeft gegeven voor het toevoegen daarvan. Indien nodig kan Crash Move het account van de gebruiker bevriezen totdat de verleende toestemming door gebruiker aan Crash Move is aangetoond. Gebruiker kan hieraan geen enkel recht ontlenen, noch zijn/haar verplichtingen opschorten omdat zijn/haar account is bevroren. Indien Crash Move constateert dan wel concludeert dat de verleende toestemming niet aanwezig is, behoudt Crash Move zich het recht voor het account van gebruiker te verwijderen en hem/haar toegang tot de Crash Move Services voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen.

Veiligheid van gegevens

Crash Move neemt veiligheidsmaatregelen zodat jouw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Jouw inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dit kan/mag nimmer aan derden worden verstrekt noch worden overgedragen.

Toepasselijkheid bijzondere persoonsgegevens

Het is mogelijk om bijzondere persoonsgegevens in de Crash Move Services in te voeren. Crash Move verwerkt deze gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer dit soort gegevens worden ingevoerd, zal Crash Move je daar uitdrukkelijk op wijzen en om expliciete toestemming vragen. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Crash Move Services een opvallende kennisgeving te tonen, een bericht op de website (www.crashmove.com) te plaatsen of door je een e-mail te sturen. Zorg daarom dat je een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies vind je op onze website.

Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons. Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op jouw verzoek uiteraard aan.

Tot slot

De Crash Move Services hebben een heldere missie: het bieden van de snelste route naar hulp. Valse meldingen en/of het invoeren van onjuiste gegevens die kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties en/of onnodig kosten met zich meebrengen, worden door ons aangepakt. We behouden ons het recht voor om aangifte te doen bij de politie en jouw gegevens te overhandigen.