Voorwaarden Bijzondere Persoonsgegevens

Voorwaarden en uitleg verwerking bijzondere persoonsgegevens

Identiteit van de organisatie, het doel en de middelen van de verwerking.

Crash Move is een organisatie die zich bezighoudt met zelfredzaamheid van mensen. Door middel van de trainingen en van een App willen we de zelfredzaamheid vergroten. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is met name relevant voor de ‘Crash Move App’. Dit is een App waarmee in geval van nood binnen seconden een reddingsoperatie georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij om het overbruggen van de tijd totdat de hulpdiensten arriveren met adequate en effectieve hulp. De App maakt onderscheid in vier noodsituaties: ongeval, misdrijf, vermissing en brand. Ook jij kan slachtoffer worden van zo’n situatie. Om effectieve en adequate hulp te verlenen tijdens zo’n situatie zijn (bijzondere) persoonsgegevens van jou nodig. Hulpverleners ter plekke kunnen dan immers inspelen om jouw medische gesteldheid.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

In de Crash Move App worden medische gegevens verwerkt, mits daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. De mogelijkerwijze te verwerken medische gegevens zijn:

  • Aandoeningen;
  • Allergieën;
  • Apotheek;
  • Bloedgroep;
  • Huisarts;

Het staat je vrij géén of slechts een deel van deze gegevens in te vullen.

Het doel van de verwerking van de gegevens.

Het staat je vrij welke van voornoemde medische gegevens je invult. De voornoemde medische gegevens zijn relevant bij het verlenen van adequate hulp. Wanneer je slachtoffer bent van een noodsituatie kan je of jouw Buddy(’s) jouw medische profiel delen met nabije hulpverleners. Die hulpverleners kunnen op basis van de aangeleverde medische informatie gerichter hulp verlenen. Hulp is daardoor effectief en adequaat. Na het ongeval zijn deze gegevens niet langer inzichtelijk voor de betrokken personen.

Wat gebeurt er met jouw bijzondere persoonsgegevens?

Jouw bijzondere persoonsgegevens worden door Crash Move opgeslagen in een database. Wanneer je slachtoffer bent van een noodsituatie kunnen de gegevens door jou of door jouw Buddy’s geraadpleegd én verspreid worden. De relevante informatie wordt enkel gedeeld met personen die hulp kunnen verlenen in de desbetreffende noodsituatie (bekwaamheids- en nabijheidstoets). Deze informatie is voor hen benodigd om adequaat en effectief hulp te verlenen.

Wat als je bepaalde bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen?

We onderscheiden twee situaties als je jouw bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen. Enerzijds wanneer je helemaal geen bijzondere persoonsgegevens wilt invullen. Anderzijds wanneer je bepaalde bijzondere persoonsgegevens niet wilt invullen. Vooropgesteld dat je als gebruiker niet verplicht en dus volledig vrij bent om bijzondere persoonsgegevens in te vullen.

Wanneer je helemaal geen bijzondere persoonsgegevens wilt invullen, hoef je simpelweg geen toestemming te verlenen. Als je geen toestemming geeft of jouw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen wij al jouw bijzondere persoonsgegevens en slaan wij niets (meer) op.
Wanneer je slechts een deel van jouw bijzondere persoonsgegevens wilt invullen, moet jw wel toestemming verlenen. Als je vervolgens naar ‘Medisch Dossier’ gaat, kun je per onderdeel medische gegevens invullen. Het onderdeel waarvan je jouw bijzondere persoonsgegevens niet wilt delen, vul je simpelweg niet in.

Intrekken van jouw toestemming

Het staat je uiteraard vrij om jouw toestemming na het verlenen weer in te trekken. Dat kan via de Crash Move App: Profiel > Belangrijke gegevens > Medisch Dossier > Bijzondere persoonsgegevens. Wanneer je jouw toestemming intrekt, verwijderen wij alle bij ons bekende bijzondere persoonsgegevens.

Geen toestemming, geen uitvoering ‘overeenkomst’

Als je geen toestemming verleent voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, slaat Crash Move daaromtrent ook geen gegevens van jou op. Dat betekent dat jouw medisch dossier (dossier is immers leeg) ook niet gedeeld wordt wanneer je slachtoffer bent van een noodsituatie. Het heeft verder geen effect op de werking van de Crash Move App.

Delen van bijzondere persoonsgegevens

Ben bewust dat met het verlenen van toestemming, je toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van jouw bijzondere persoonsgegevens. Dat deze gegevens opgeslagen worden én dat deze gegevens zowel door jou als door jouw Buddy’s gedeeld kunnen worden met het netwerk van Crash Move, waarbij derden mogelijk inzicht krijgen in jouw bijzondere persoonsgegevens.

Download VW Bijzondere Persoonsgegevens