PROJECT


VRIJHEID & VEILIGHEID

Alleen samen kunnen we de veiligheid verhogen.

 

Sociale innovatie

Unieke samenwerking

In samenwerking met Stichting Het Nationaal Park de Hoge Veluwe, Stichting Center of Excellence, Gemeente Apeldoorn, De Politie en de 11 Luchtmobiele Brigade heeft Crash Move gewerkt aan het Project Vrijheid en Veiligheid.

Crash Move doet in nauwe samenwerking met verschillende partijen onderzoek naar de vrijheid, veiligheid en handhaving in de nieuwe samenleving. Er worden verschillende tests uitgevoerd om nieuwe inzichten te vergaren in hoe bezoekers zich in een bepaald gebied gedragen indien zij een waarschuwing of een melding van een incident ontvangen.

Zo laat Crash Move bezoekers van Het Nationaal Park de Hoge Veluwe de Crash Move App gratis downloaden op verschillende toestellen (Apple en Android). Getest wordt enerzijds de gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit, dekking en beschikbaarheid van de app. Anderzijds wordt gekeken naar de reacties op het ontvangen van een melding.

Momenteel kunnen we mededelen dat de reacties uiterst positief zijn. De definitieve bevindingen zullen in 2021 worden gepubliceerd, omdat het project nog niet volledig is afgerond (COVID-19).

DE VERSCHILLENDE FASES

Het project is gestart in juni 2020 en zal verder worden opgepakt indien de wettelijke regels die betrekking hebben op Covid-19 worden opgeheven.

10 juli 2020

Meten is weten

We maken de beweegstromen van bezoekers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe inzichtelijk. 

15 Augustus 2020

WAARNEMEN & WAARSCHUWEN

We maken inzichtelijk hoe bezoekers zich gedragen wanneer zij via de Crash Move App een waarschuwing ontvangen dat het in een bepaald gebied van het park te druk is voor bezoek in verband met de 1,5 meter maatregel. Bezoekers behouden de vrijheid om zelfstandig te besluiten of ze op basis van de waarschuwing ergens wel of juist niet heen gaan.

22 augustus 2020

Reserveren & controleren

Deelnemende bezoekers kunnen middels de Crash Move App inchecken op het park en een tijdslot reserveren bij een plaats, zoals het restaurant of museum. Bij drukte kan door de handhaving gecontroleerd worden op de rechtmatige aanwezigheid van een bezoeker, middels een digitaal bewijs van reservering.

22 augustus  2020

ONGEVAL MELDEN & HULP BIEDEN

We voorzien bezoekers van belangrijke informatie en bieden hen de mogelijkheid om bij een ongeval een melding te maken via de Crash Move App. Via de app wordt de hulpverlening op het park ingeschakeld en voorzien van alle relevante informatie om razendsnel bij het slachtoffer te komen en doeltreffend hulp te verlenen.

5 september 2020

Ongeval melden & hulp bieden

We voorzien bezoekers van belangrijke informatie en bieden hen de mogelijkheid om bij een ongeval een melding te maken via de Crash Move App. Via de app wordt dan de hulpverlening van het park ingeschakeld. Hulpverleners worden voorzien van alle relevante informatie om razendsnel bij het slachtoffer te komen en doeltreffend hulp te verlenen.

5 september 2020

BRAND MELDEN & VLUCHTEN

We bieden bezoekers de mogelijkheid om bij een brand op het park een melding te maken via de Crash Move App. Via de app wordt de hulpverlening op het park ingeschakeld. Vervolgens kan de hulpverlening het park evacueren door aanwezige bezoekers via de app te informeren over de dichtstbijzijnde vluchtroute.

 

 

 

Be Prepared. Be Safe.