CrashMove_Logo_B

Project Vrijheid & Veiligheid

Opnieuw genieten in de nieuwe 1,5 meter samenleving.

Aanvang 

01.07.2020

Decor

www.hogeveluwe.nl

Waarom dit project?

Crash Move doet in nauwe samenwerking met verschillende partijen onderzoek naar de vrijheid, veiligheid en handhaving in de nieuwe 1,5 meter samenleving. Er worden verschillende tests uitgevoerd om nieuwe inzichten te vergaren hoe bezoekers in een bepaald gebied zich gedragen wanneer zij de vrijheid krijgen om zelfstandig te besluiten ergens wel of juist niet heen te gaan. Deze tests worden uitgevoerd op Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Werkwijze

Met de Safe Area App van Crash Move wordt getest of het mogelijk is om bezoekers van een bepaald gebied de vrijheid te geven om zelfstandig te besluiten ergens (tijdelijk) niet heen te gaan, bijvoorbeeld wanneer het daar te druk is in verband met de 1,5 meter maatregel. Zelfredzaamheid is hierbij de belangrijkste factor.  

Deelnemende partijen

Gemeente Apeldoorn, Politie Oost Nederland, Defensie 11 Luchtmobiel, Het Nationale Park de Hoge Veluwe, Stichting Centre of Excellence STI en Crash Move.

Pijlers

Vrijheid
Handhaving
Veiligheid
Hulpverlening
CrashMove_Logo_PDHV_800px
VAN CROWD CONTROL NAAR VRIJHEID & VEILIGHEID

Op naar de juiste balans

VRIJHEID - FASE 1A
JULI 2020

Meten is weten

Inzichtelijk maken van de beweegstromen van bezoekers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

VRIJHEID & VEILIGHEID - FASE 1B
15 AUGUSTUS 2020

Waarnemen & Waarschuwen

Inzichtelijk maken hoe bezoekers zich gedragen wanneer zij een waarschuwing ontvangen dat een bepaalde plaats op het park te druk is om te bezoeken in verband met de 1,5 meter maatregel. Bezoekers behouden de vrijheid om zelfstandig te besluiten of ze op basis van de waarschuwing ergens wel of juist niet heen gaan.

VRIJHEID & VEILIGHEID - FASE 1C
15 AUGUSTUS 2020

Reserveren & controleren

Hiernaast kunnen deelnemende bezoekers middels de Safe Area App inchecken op het park en een tijdslot reserveren bij een plaats zoals het restaurant of museum. Bij drukte kan door de handhaving gecontroleerd worden op de rechtmatige aanwezigheid van een bezoeker bij een plaats. Bezoekers dienen hiervoor "digitaal" een bewijs van reservering te laten zien.

VEILIGHEID - FASE 2A
15 AUGUSTUS 2020

Ongeval melden & hulp bieden

Bezoekers voorzien van belangrijke informatie en de mogelijkheid bieden om bij een ongeval een melding te maken via de Safe Area App. Via de app wordt de hulpverlening op het park ingeschakeld en voorzien van alle relevante informatie om razendsnel bij het slachtoffer te komen en doeltreffend hulp te verlenen.

VEILIGHEID - FASE 2B
SEPTEMBER 2020

Brand melden & vluchten

Bezoekers de mogelijkheid bieden om bij een brand op het park een melding te maken via de Safe Area App. Via de app wordt de hulpverlening op het park ingeschakeld. Vervolgens kan de hulpverlening het park evacueren door aanwezige bezoekers via de app te informeren over de dichtstbijzijnde vluchtroute.

VEILIGHEID - FASE 2C
SEPTEMBER 2020

Verdachte situatie melden

Het verhogen van de veiligheid op het park door bezoekers de mogelijkheid te bieden om melding te maken van een verdachte situatie of risico via de Safe Area App. Via de app wordt de verantwoordelijke op het park ingeschakeld.

crash-move-project-vrijheid-veiligheid-hiken
crash-move-project-vrijheid-veiligheid-fietsen
crash-move-project-vrijheid-veiligheid-picknicken
crash-move-project-vrijheid-veiligheid-relaxen

SAMEN VOOR DE JUISTE BALANS

Meer informatie?

We staan je graag telefonisch te woord.

Maak een belafspraak