Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid van Crash Move.

Crash Move respecteert jouw privacy!

Gegevensbeschermingsbeleid van Crash Move voor het werken met de Crash Move App (hierna: “App, Portal en Site) en de Crash Move Trainingen (hierna: “Trainingen”).

1. Inleiding

Bedankt dat je voor Crash Move hebt gekozen! Bij Crash Move willen wij je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van onze service zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen en je een buitengewone, gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op jou is toegesneden, hebben we inzicht nodig zodat je bij een incident snel kunt handelen en/of de hulp van een ander kunt inroepen.

Niettemin zijn jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij je zo transparant mogelijk uitleggen hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en jou inzicht geven in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Dat is ons doel, en in dit Privacybeleid ("Beleid") leggen we in detail uit wat we precies bedoelen.

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van jou privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij jouw bezoek aan onze websites en/of App hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

2. Over dit beleid

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie je hebt met Crash Move BV wat betreft jouw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services van Crash Move (waaronder in ieder geval het gebruik van de App, Portal en Trainingen) en alle mogelijk daaraan gekoppelde services (hierna te noemen de "Crash Move Services”). De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Crash Move Services staan beschreven in onze voorwaarden.

Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij je meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.

Het doel van dit Beleid is:

1. Zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;

2. Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die je met ons deelt gebruiken om je een optimale ervaring te bieden wanneer je de Crash Move Services gebruikt; en

3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken en hoe wij jouw privacy beschermen.

Wij hopen je daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van jouw privacy. Als je het niet eens bent met de inhoud van dit Beleid, wijzen wij je erop dat het je vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Crash Move Services. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met ons.

3. Jouw rechten: alles of niets accepteren

De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

1. Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken;

2. Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;

3. Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen;

4. Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al jouw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;

5. Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;

6. Recht op gegevensportabiliteit - het recht om een kopie te vragen van jouw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en

7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor jou juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben. Voor het goed laten functioneren van de App is het helaas niet mogelijk om de rechten afzonderlijk in te stellen. Je kunt een beroep doen op een of meerdere van deze rechten of dienaangaande een aanvraag doen.

4. Hoe verzamelen we informatie?

Wanneer je gebruikt maakt van de App laat je je roepnaam, achternaam en mobiel telefoonnummer achter wanneer jij gebruik wilt maken van de App. Met het mobiel telefoonnummer en wachtwoord kun je inloggen. Met het e-mail adres kunnen we je belangrijke berichten sturen.

Wanneer je een Training boekt laat je je NAW-gegevens, e-mailadres en mobiel nummer achter. Dit hebben we enerzijds nodig voor de facturatie en afrekening en anderzijds nodig indien een training wordt verzet of wordt geannuleerd.

Wanneer je een product aanschaft laat je je NAW-gegevens, e-mailadres en mobiel nummer achter. Het adres is voor de verzending en locatiebepaling. Andere gegevens zijn benodigd voor de facturatie en afrekening.

5. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 zijn de strengere transparantie-eisen van de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie van kracht. Zoals altijd streven we ernaar je te voorzien van duidelijke en eenvoudige informatie over de persoonlijke data die we verzamelen en gebruiken. En hoe we deze data beschermen met ons Privacy-beleid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien je ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld in het kader van jouw registratie of bij het uitvoeren van het lidmaatschap.

Persoonlijke gegevens 

Accountregistratie: we registreren je voornaam, achternaam (tussenvoegsel), mailadres en mobiel nummer.

Safe Area @Home: we registreren je thuisadres, locatie, informatie over de etages, het gebruik van hulpmiddelen en middelen die zorgen voor een automatische toegang en/of alarmering.

Betalingsgegevens: we registreren je NAW-gegevens, land, telefoonnummer en e-mailadres. Bedrijfsnaam is optioneel.

Service / onderhoud / testen: we registreren alle incidenten, en gegevens die worden ingevoerd, waaronder die van Buddy’s.

Mobiele data: we registreren het verbruik van de mobiele data en locaties.

Marketing / sales we verwerken geanonimiseerde gebruikersgegevens van website bezoekers en gebruikers van de App voor het verbeteren van de website www.crashmove.com en de App.

Waarom gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Oproepen van hulp derden: melding maken van een incident en hulpverleners waarschuwen en/of oproepen om hulp te verlenen, hiervoor gebruiken we jouw accountregistratie.

Voorkomen misbruik: het voorkomen van opzettelijk aangemaakte valse meldingen op de App, hiervoor gebruiken we jouw accountregistratie en betalingsgegevens

Verwerken betalingen: afname van een lidmaatschap, training of product, hiervoor gebruiken we jouw betalingsgegevens

Verbeteren App: de hulpverlening is een continue proces dat dagelijks nieuwe impulsen krijgt. Op deze impulsen moeten wij als Crash Move inspelen en hebben daarvoor actuele data nodig die gebruikt worden door en voor marketing / sales

6. Delen van jouw persoonlijke gegevens

We hebben categorieën ontvangers die ook gebruik maken van de Crash Move Services, in het bijzonder de App. Op het moment dat jij een melding krijgt om hulp te verlenen, zullen persoonlijke gegevens van de melder aan jou worden verstrekt. Op het moment dat je zelf hulp vraagt zullen jouw gegevens bekend worden gemaakt bij de personen aan wie jij hulp vraagt. Dit geschiedt altijd met een nabijheids- en bekwaamheidstoets. Alleen personen die bekwaam zijn om hulp te verlenen én die in de buurt zijn, ontvangen de persoonlijke gegevens.

Particulieren

Derden: bij een vermissing van een persoon kan een derde gevraagd worden om in de buurt uit te kijken naar de vermiste persoon.

Vertrouwde personen:  bij het activeren van een stil alarm wordt een vertrouwenspersoon (Buddy) gevraagd om namens jou de politie te bellen. Buddy’s voeg je zelf toe in de App.

Buddy’s: bij een vermissing en/of noodsituatie kan specifieke informatie worden gedeeld met derden. Een Buddy kan jouw profiel delen en vice versa indien jij slachtoffer bent. Buddy’s voeg je zelf toe in de App.

Hulpverleners: bij een noodsituatie worden hulpverleners opgeroepen om te assisteren. De hulpverleners moeten bekwaam zijn en zich in de buurt van het ongeval bevinden.

Overheid (politie) : Bij een misdrijf kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde informatie met de politie wordt gedeeld. 

Bedrijven

Managers of hulpverleners die actief zijn aangemeld bij een Safe Area:  vestigingen kunnen hun hulpverleners delen en gebruik maken van elkaars expertise in geval van een calamiteit/incident

7. Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om je te voorzien van de Crash Move Services en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Crash Move Services, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van jouw persoonlijke gegevens zo lang je gebruiker bent van de Crash Move Services. Wij bewaren bijvoorbeeld jouw accountgegevens, trainingen, incidenten en het invoeren van buddy’s. Op jouw verzoek verwijderen of anonimiseren wij jouw persoonlijke gegevens, zodat je op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

a. Als er een onopgeloste kwestie is betreffende jouw account, zoals een openstaand tegoed op jouw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;

b. Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,

c. Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

8. Overdracht andere landen

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal Crash Move zorgen dat de overdracht van jouw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

9. Koppelingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden, weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy-praktijken en inhoud van derden. Als je klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij, dien jij je te realiseren dat je de Crash Move Services verlaat en dat persoonlijke gegevens die je verstrekt niet worden gedekt door dit beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

10. Kinderen

De Crash Move Services zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. In sommige landen kunnen echter krachtens lokale wetgeving strengere leeftijdslimieten van toepassing zijn. Jij kunt wel specifieke gegevens van een kind bewaren. Jij bent ook verantwoordelijk voor het invoeren van de gegevens alsmede het delen van deze gegevens. Als wij merken dat jij persoonlijke gegevens van een kind onrechtmatig verzamelt en toevoegt aan onze Crash Move Services, dan zullen wij redelijke maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen. Dit houdt in dat wij de gegevens van het betreffende kind mogelijk moeten verwijderen. Crash Move behoudt zich het recht voor om andere maatregelen, al dan niet cumulatief, op te leggen.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Crash Move Services een opvallende kennisgeving te tonen of door je een e-mail te sturen. Wij kunnen jou vooraf in kennis stellen. Zorg daarom dat je een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

12. Veiligheid van gegevens

Crash Move neemt veiligheidsmaatregelen zodat jouw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Jouw inlognaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dit kan/mag nimmer aan derden worden verstrekt noch worden overgedragen. We raden je aan om een sterk wachtwoord te gebruiken.

13. Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies op onze website kun je vinden onder cookies. 14. Tot slot De Crash Move Services heeft een heldere missie “het redden van levens binnen 6 minuten na het melden van een incident”. Valse meldingen en/of het invoeren van onjuiste gegevens die kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties en/of onnodig kosten met zich meebrengen, worden door ons aangepakt. We houden ons het recht voor om aangifte te doen bij de politie en jouw gegevens te overhandigen.

15. Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via www.crashmove.com/contact/. Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op jouw verzoek aan.