Over Crash Move

Levensreddend handelen met militaire precisie.

DE TERM CRASH MOVE

De term Crash Move is van origine een militaire term. Als er sprake is van een Crash Move, is er sprake van een (acute) dreiging. Hiervoor is onmiddellijk handelen vereist. Mariniers worden opgeleid en getraind om in deze situaties effectief te handelen. In de huidige samenleving hebben we te maken met vergrijzing en toenemend geweld. Door meer misdrijven, ongevallen, vermissingen en branden zien we steeds vaker levensbedreigende situaties ontstaan. 

HANDELEN BIJ EEN CRASH MOVE

De eerste 6 minuten na een levensbedreigend incident zijn cruciaal. Er is sprake van een te groot vacuüm tussen de vraag om hulp en het arriveren van professionele hulpdiensten. Door de aanrijtijd van deze hulpdiensten zijn burgers op zichzelf aangewezen als het gaat om levensreddend handelen. Het handelen bij een Crash Move kenmerkt zich door het ontbreken van tijd. Je hebt slechts seconden om de juiste beslissing(en) te nemen. Dit betekent dat voorbereiding het verschil maakt tussen leven en dood. 

DE MISSIE VAN CRASH MOVE

Onze missie: het vergroten van de zelfredzaamheid bij levensbedreigende incidenten. Met onze Safe Area App staan slachtoffers en hulpverleners direct met elkaar in verbinding in geval van nood. Je zet in no-time een hulp- of reddingsactie op touw, waarbij nabije collega's en bekwame hulpverleners jou helpen, totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Zo vangen wij het vacuüm op. Onze Safe Life Trainingen en Safe Life Packs bereiden je voor op het verlenen van hulp in levensbedreigende situaties volgens het C-ABCDE-protocol. Wij bieden niet alleen trainingen voor levensreddend handelen bij ongevallen en brand, maar ook bij misdrijven. Kennis, kunde en routine zijn essentieel bij een Crash Move.

DE ORGANISATIE CRASH MOVE

De organisatie Crash Move is een idee van (oud-)mariniers. Zij constateren dat de zelfredzaamheid bij de doorsnee burger gebrekkig is of zelfs ontbreekt. Logischerwijs geniet niet elk mens een opleiding of training om net als mariniers te handelen bij een Crash Move.

Onze organisatie bestaat uit ICT'ers en mensen die werkzaam zijn bij de politie, brandweer, ambulance en Defensie. Door de kennis, kunde en ervaring van mariniers en hulpdiensten te bundelen met de huidige staat van technologie, helpen we de mens en zijn omgeving de juiste voorbereiding te treffen voor een Crash Move. 

crash-move-combat-lifesaver
crash-move-combat-lifesaver

Be Prepared

In case of an emergency

"We zorgen ervoor dat organisaties en mensen optimaal zijn voorbereid op een noodsituatie. En mocht het gebeuren, dan verbinden we slachtoffer en hulpverlener razendsnel met elkaar."

Eric Nabben

OUD MARINIER & CEO CRASH MOVE
ALLES VOOR HULP BINNEN 6 MINUTEN

Altijd voorbereid

Safe Life Guards

0

Safe Areas

0

Elkaar direct helpen bij nood

De verharding van de maatschappij roept om acute hulpverlening bij een aanslag, ernstig misdrijf, brand, vermissing of ongeval. Crash Move verlaagt de kans op zwaar letsel of overlijden door slachtoffers en hulpverleners zeer snel bij elkaar te brengen.

Militaire snelheid en precisie

Crash Move handelt via het principe Be Prepared to Connect, Act & Care en vindt zijn oorsprong in het Nederlandse Korps Mariniers. Deze specialisten weten als geen ander hoe ze snel en adequaat moeten handelen bij levensbedreigende incidenten. 

Hulpverleners & ICT'ers

Crash Move bestaat uit professionals die zorgen dat jouw veiligheid altijd in orde is. Specialisten die de kennis hebben van acute hulpverlening door hun achtergrond en ervaring bij Defensie, brandweer, politie of traumahulp in samenwerking met ICT'ers die de vertaalslag kunnen maken naar een digitale oplossing.

Handelen met de App 

Een goede voorbereiding in combinatie met snel handelen in geval van ernstige verwondingen via het C-ABCDE-protocol zorgt voor acute hulp bij elke denkbare noodsituatie. Alles professioneel doorgevoerd in de App van Crash Move.

ALTIJD VOORBEREID OP EEN NOODSITUATIE

Verhoog de veiligheid met Crash Move

Maak een afspraak