Voor welke situaties


van ongeluk tot calamiteit

 

Gratis adviesgesprek inplannen

neem ieder incident serieus

Je zult niet altijd bewust bezig zijn met de fysieke veiligheid van je medewerkers en gasten. Hoe vaak is er nu echt sprake van een incident, zul je waarschijnlijk zeggen. Feit is dat je er vaak pas over na gaat denken als het al te laat is. Dat wil je voorkomen. Onderschat niet hoevaak incidenten desastreuze gevolgen hebben, zoals overlijden, zwaar letsel of gevolg- en imagoschade. We helpen je volledig voorbereid te zijn, zodat je voor je medewerkers en gasten maximale veiligheid kunt garanderen.

In 6 minuten paraat bij een ernstig incident

ONGEVAL-ONWEL DE SNELSTE ROUTE NAAR HULP

Acute hulp is noodzakelijk als iemand onwel wordt of zich ernstig verwond heeft. Het starten van een reanimatie moet binnen 6 minuten plaatsvinden en het stoppen van een kritieke bloeding zelfs binnen 2 minuten. Wachten op de ambulance is dus geen optie.

Hoe zorg je ervoor dat hulp op tijd komt?

 

Lifesaver Accidents training

Reanimatie ongeval

JAARLIJKS ZIJN ER 615.000 AMBULANCE-INZETTEN

Volgens de Inspectie SZW worden er in het bedrijfsleven jaarlijks 4.000 meldingen gemaakt van ongevallen of onwel worden. Daarbij zijn meer dan 60 doden te betreuren. In veel gevallen is de hulpverlening niet op orde, wat leidt tot boetes en/of het stilleggen van een bedrijf.

MISDRIJF DE STILSTE MANIER VAN HULP VRAGEN

Bij een inbraak, diefstal of een geweldsdelict moet zo snel mogelijk de politie ingeschakeld worden. Dit verhoogt de pakkans van de daders en verkleint de kans op een verdere escalatie. 

Hoe schakel je veilig en ongemerkt de politie in?

 

Lifesaver Crime training

Overval misdrijf

JAARLIJKS VINDEN ER 767.000 MISDRIJVEN PLAATS

Is er sprake van één dader of zijn het er meer? Worden er wapens gebruikt? Ben je ingesloten en kun je dus niet vluchten? Ben jij of is een ander gewond? De politie weet op basis van de verkregen antwoorden of en hoe ze moet opschalen.

BRAND DE KORTSTE ROUTE NAAR EEN VEILIGE PLEK

Een klein vonkje kan binnen een paar minuten uitmonden in een uitslaande brand. Ontruimen is dan de enige optie, want tijd om te blussen heb je niet. Iedereen moet direct gealarmeerd worden en zich zo snel als mogelijk naar de verzamelplaats begeven.

Hoe waarschuw je iedereen om het pand of gebied te verlaten?

 

Lifesaver Fire training

Brand rook

JAARLIJKS WORDEN ER 3600 BRANDEN GEMELD

Ondanks dat veel bedrijven in 2020 dicht waren en werknemers veel thuis werkten, was het aantal bedrijfsbranden relatief hoog (3.617) in vergelijking met voorgaande jaren. Van 2017 tot en met 2019 lag dit aantal gemiddeld op 4.079 bedrijfsbranden per jaar.

Het gouden uur bij een vermissing!

VERMISSING DE SNELSTE MANIER VAN OPSPOREN

Op een groot en onbekend terrein kan een kind plotseling zoek raken. Kinderen zijn immers nieuwsgierig en gaan vaak zelf op ontdekkingsreis. De ouders raken in paniek en weten zich geen raad. Hoe langer het duurt, des te groter de onzekerheid en angst.

Hoe faciliteer je een zoekactie?

Vermissing schommel

JAARLIJKS WORDEN ER 40.000 PERSONEN VERMIST

Negen van de tien mensen zijn binnen een paar dagen weer terecht. Die worden gevonden of keren zelf terug naar huis. Jaarlijks worden 20.000 vermissingen gemeld door familie en vrienden. 18.000 vermisten komen uit een verzorgingstehuis of een GGZ instelling. Bij de overige vermissingen is niet precies duidelijk waar ze vandaan komen.

Laat Niets aan het toeval over

5-Aug-17-2021-11-38-47-10-AM
Verdachte persoon
Niet iedereen is te vertrouwen. Iemand kan ronddwalen met kwade bedoelingen. Het is essentieel dat de persoonskenmerken van een verdachte persoon worden geregistreerd. Deze kunnen bij opsporing van pas komen. Hoe registreer je een verdachte persoon conform de AVG?
6-Aug-17-2021-11-38-47-18-AM
Gevaarlijk risico
Onvoorziene omstandigheden, nalatigheid of gebrekkig onderhoud kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Denk aan een gat in de grond of een blootliggende elektrische kabel. De beheerder dient in dergelijke gevallen direct op de hoogte te worden gesteld, zodat er geen ongelukken gebeuren. Hoe zorg je dat een risico snel wordt opgevolgd?

Ben je klaar voor Crash Move?

Maak dan vandaag nog vrijblijvend een afspraak met één van onze consultants. Zij kunnen je precies vertellen hoe je je fysieke- en digitale veiligheid kunt verhogen. Laat je gegevens AVG-proof achter en wij nemen contact met je op.

 

Gratis adviesgesprek inplannen

Be Prepared. Be Safe.