Futureproof safety


waarmee kunnen we je helpen?

 

Fysieke veiligheid Digitale veiligheid

altijd voorbereid

Incidenten zijn er in vele vormen. Fysiek en digitaal. Voorspelbaar zijn ze zelden. Maar je kunt je er wel op voorbereiden. Maak van veiligheid topprioriteit en laat niets aan het toeval over. Krijg grip op risicofactoren en voorkom incidenten. Leer snel juist te handelen en kom nu in actie!


5 voor 12

We zien het elke dag om ons heen. De wereld roert zich steeds heftiger. Onzekerheid en gevaren nemen toe. Of het nu gaat om het gijzelen van computersystemen, natuurrampen of agressie en geweld. Een computer hack kan leiden tot materiële vervolgschade en omgekeerd kan een fysiek incident IT systemen plat leggen. Wat er ook gebeurt. Wees voorbereid. Wees veilig.

FUTUREPROOF SAFETY BEGINT HIER!

FYSIEKE VEILIGHEID

Bij een ernstig ongeval, brand, misdrijf (overval, geweld, inbraak) of vermissing heb je geen tijd om na te denken. Het is dan een kwestie van snel en adequaat handelen, zodat tijdig de juiste hulp wordt verleend. Dit redt levens!

 


Meer informatie over fysieke incidenten >>

Ongeval - fysiek incident

DIGITALE VEILIGHEID

Cybercriminaliteit (Ransomware, phishing, identiteitsfraude of een DDoS aanval) neemt zienderogen toe. Met schadelijke gevolgen voor onze samenleving en het bedrijfsleven. Om de continuïteit van je organisatie te waarborgen, dien je de databeveiliging écht op orde te hebben.  

 


Meer informatie over digitale incidenten >>

Hackaanval - digitaal incident

WAAROM CRASH MOVE?

De oorzaken van onveiligheid in de wereld kunnen we zo 1-2-3 niet oplossen. Wat wel kan, is je zo goed mogelijk voorbereiden en snel en juist te handelen als de nood aan de man is. Crash Move is specialist in FutureProof Safety. Met de kennis en ervaring van defensie brengen we alles in stelling om jou de best mogelijke veiligheid te garanderen. Nu en in de toekomst.

Wie we zijn

Wij zijn Crash Move, een samenwerking van defensiespecialisten, ICT deskundigen en hulpverleningsinstanties met als doel organisaties zelfredzaam maken en gedegen voorbereiden op impactvolle incidenten.

Een team, één missie: bijdragen aan een veiligere wereld

 

Wat we bieden

Crash Move biedt als enige in Nederland een uniek totaalaanbod in fysieke- en digitale veiligheid. Een combinatie van kennis, ervaring en slimme producten, waarmee je optimaal voorbereid bent op elke actuele risico's van deze tijd. Onveiligheid en gevaar in locaties waar veel mensen komen of gevaarlijke situaties als gevolg van cybercrime.

  • Risico-screening en begeleiding bij het inschatten van schadedekking
  • Online platform en monitoren van processen
  • Effectieve Trainingen, zowel fysiek als digitaal
  • Directe support en acuut handelen in noodsituaties

VOOR WIE BEDOELD

Crash Move is je Future Proof Safety expert. Overal waar mensen het verschil maken en wanneer zorg voor mensen voorop staat. In omgevingen waar veel bezoekers bijeen zijn of waarbij zich fysieke risico’s kunnen voordoen. Maar ook overal waar mensen zich in online omgevingen ophouden. Van kleine onderneming tot grootbedrijf. Van winkelcentrum tot pretpark. Van zorgcentrum tot ziekenhuis. Kortom, overal waar mogelijke incidenten een grote impact kunnen hebben.

Wat het oplevert

  • Sterke reputatie als een van de veiligste bedrijven of locaties van Nederland
  • Zorgeloos gevoel van gasten, medewerkers en relaties in de wetenschap dat je de fysieke en digitale veiligheid op orde hebt
  • In geval van nood direct melding kunnen maken en support inroepen
  • Getrainde medewerkers die weten hoe ze in noodsituaties moeten handelen
  • Vervolgschade en escalatie beperking door inrichting van solide veiligheidssystemen en monitoring

ARE YOU CRASH MOVE READY?

Maak dan vandaag nog vrijblijvend een afspraak met één van onze consultants. Zij kunnen je precies vertellen hoe je je fysieke- en digitale veiligheid kunt verhogen.

We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer +31(0)88 111 2 888

Be Prepared. Be Safe.